"می خواهمت"

به دلم برات شده می آیی
باز هم لبخند می زنی،
سلام می کنی،
و درِ گوشی دوستت دارم می گویی
مست می شوم
کیف می کنم
و در کنسرت چشمانت
بی پروا فریاد می کشم که
"می خواهمت"

/ 0 نظر / 47 بازدید