من از سیاهی ها می ترسم


پایت را   
از زندگی ام 


بیرون بکش ... !!!

دور شو ! 


و پشت سرت 
را هم نگاه نکن !

قلبم ، 
کفشهایت را
برایت 
جفت کرده ...

نزدیکم بودی 
و سهم من از تو 
تنها ، تنهایی بود ... 

کلاغت را 
بردار و دور شو !
من 
از سیاهی 
می ترسم ...

 
 
 
 
/ 0 نظر / 42 بازدید