چه سلامی ؟!

...

چه سلامی ؟!

چه بهانه ای ؟! وقتی تمام بهانه ها را گرفته ای و دیگر گرفتنش از نگرفتنش برایت سخت تر است.

چه حرفی ؟! وقتی تمام حرفها را زده ، تصمیم رفتنت را روی دیوار هر پس کوچه ای نوشتی و من فقط خواندم.

چه سیبی ؟! وقتی که سرخ را زیر سؤال کم رنگ ماندن و نماندنت کُشتی.

چه تولدی ؟! وقتی تمام شمعهای دنیا را زیر دِینِ نازِ سوسویِ چشمانت سوزاندی.

چه دوست داشتنی ؟! وقتی به تعداد حروف دوست داشتن هم دوستنم نداری.

 

/ 1 نظر / 22 بازدید
مهـــــــــران

سلام دوست خوبم از دیدن وبلاگت خیلی لذت بردم و به شما تبریک می گم. دوست داشتید و قابل دونستید به این "کهنه درخت" یه سر بزنید. براتون آرزوی آرزوهای بزرگ دارم